historie

Historie města Grado je neoddělitelně spojena s historií dvou velkých měst: Aquileia a Benátky. Grado je také označováno jako “matka” Benátek, protože sídlo patriarchátu bylo později přeneseny z města Grado do Benátek.

…ale pojďme pěkně po pořádku

Zpočátku ostrov sloužil jako přístav Aquilei v době, kdy byl ostrovem a rušným obchodním centrem Říma..

V římských dobách bylo město, známé jako ad Aquae Gradatae, prvním přístavem pro lodě vstupující do řeky Natis (Natisone), které směřovaly proti proudu do Aquilei.
Mezi 5. a 6. stoletím n.l., aby se ostrov chránil před opakovanými nájezdy germánských kmenů, byl opevněn budováním Castrum gradens, kde se ukryli i biskupové z Aquilei. Castrum byl postaven podle typického pozdě římského urbanistického plánu a stále se skládá z fascinující a dobře zachované mřížky ulic a náměstí … skutečného bludiště.

V roce 452 se Nicetus, biskup Aquileia, krátce uchýlil do Grada; z téhož období je nejranější stavba první katedrály města Grado, kostela Santa Maria delle Grazie a baptisteria. Grado se stalo základnou patriarchátu. Sídlo patriarchátu bylo v r. 1451 přeneseno do Benátek papežem Mikulášem V.

Od roku 1815 do roku 1918 Grado patřilo Rakousku, ale po 1. světové válce při novém rozdělení připadlo Italské republice.

Hlavní památky

Bazilika Sant’Eufemia Bazilika di Sant’Eufemia byla postavena jako katedrála patriarchátu Aquileia a byla vysvěcena v roce 579 n.l. patriarchou Eliášem.
Nejdůležitějším a cenným prvkem této ranné křesťanské církve jsou harmonické kolonády a elegantní geometrické vzory podlahových mozaik. Dalším pozoruhodným prvkem je původní románská ambonová vrstva s malou kopulí v maurském stylu. Nad Bazilikou stojí impozantní 42-m zvonice. Na jejím vrcholu je větrací lopatka ve formě archanděla sv. Michala, dar z Benátek, který je v Grade známý jako Anzolo.

Vedle dómu stojí osmiboké Baptistérium z druhé polovině 5. stol., Před kterým je několik středověkých sarkofágů a Bazilika Santa Maria delle Grazie je jen kousek od baziliky di Santa Eufemia a je fascinujícím architektonickým pokladem ukrytým v Castrum.

Baptisterium bylo postaveno v několika fázích od 4. století a je jedním z nejlépe zachovaných příkladů raně křesťanské architektury celého regionu; nejdůležitější jsou jeho jemné podlahové mozaiky, které jsou uspořádány na dvou různých úrovních, což naznačuje dvě fáze výstavby.

V Laguna di Grado se nachází ostrov Barban, kde byl v roce 582, vybudovaný klášterní komplex Santuario della Madonna di Barbana, který trvale obývá Rád františkánů. Svatyně je dnes poutním místem. Mariánske bohoslužby na tomto ostrově se datují od 6. století, ale současná svatyně je výsledkem impozantní obnovy provedené v roce 1926.